نویسنده DVLottery.me 2020-01-03

آیا DV Lottery 2022 در سال 2020 برگزار می شود؟

در این پست وبلاگ بسیار کوتاه می گوییم که آیا واقعاً V 2020 Lottery Visa Lot22 2022 برگزار می شود و تاریخ های آن در چه زمانی خواهد بود.

آیا Lottery Visa Lottery 2022 در سال 2020 برگزار می شود؟

بله ، DV Lottery 2022 طبق معمول در سال 2020 برگزار می شود.

تاریخ های مختلف قرعه کشی ویزا قرعه کشی 2022 چیست؟

DV Lottery 2022 از 7 اکتبر 2020 تا 10 نوامبر 2020 اجرا خواهد شد. توجه داشته باشید که این تاریخ ها مقدماتی هستند و می توانند تغییر کنند. وزارت امور خارجه تاریخ ها را در حدود 28-30 سپتامبر سال 2020 اعلام می کند.